Kuvataiteilija Johanna Tamminen

Johanna Tamminen valmistui kolmivuotisten opintojen päätteeksi kuvataiteilijaksi Alfa-Art taideoppilaitoksesta vuonna 2008.

Hänen taideharrastuksensa alkoi jo lapsuudessa Helsingin Kuvataidekoulun lastenryhmässä ja Alfa-Art lasten taideryhmässä. Vuosien mittaan hän kävi lasten ja nuorten taideryhmässä sekä taideleireillä ja jatkoi sitten Helsingin Kuvataidelukioon. Taide on aina ollut läsnä hänen elämässään.

Tammisen teosten pääaihe on ihminen, mutta myös luonto on hänelle mieluinen aihe. Teosten hahmot ovat usein omiin ajatuksiinsa uponneita eivätkä ota suoraan kontaktia katsojaan - hahmon mielenkiinto on kohdistunut meidän maailmamme sijaan johonkin taulun sisäisen maailman tapahtumaan jota katsoja voi vain arvailla.

About the artist

Johanna Tamminen graduated as a visual artist in 2008 from Alfa-Art School of Visual Arts.

Her art-studies started at an early age - she started studying in a children's art-group at Helsingin Kuvataidekoulu in 1989 and soon transferred to Alfa-Art School of Art's children's art-group. She continued in the group for a decade and then continued to Helsinki Secondary School of Visual Arts., and then back to Alfa-Art. Art has always been present in her life.

The main subject in her art is people, but nature-related themes are also present in her paintings. The characters are often deep in their thoughts, looking away from the viewer, perhaps focused on something that's happening inside the painting's world. What that is, the viewer can only guess.